Verzending

Verzending en levering

Wanneer kan ik mijn fiets verwachten als ik heb besteld?

Fietsenfanaat werkt er hard aan om uw bestelling zo snel mogelijk te bezorgen.

Wij streven ernaar om indien gewenst de fiets zo snel mogelijk te leveren. De beschikbaarheid van de producten bij onze leveranciers is als basis voor dit uitgangspunt genomen. Nu kan het wel eens voorkomen dat we de levertijd 'binnen 3 tot 5 werkdagen' overschrijden. Om die reden geldt de levertijd als indicatie en als zogeheten 'fatale termijn'. Dat wil zeggen dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden.


Wat zijn de verzendkosten bij Fietsenfanaat?

  • Gratis verzending fietsen door heel Nederland behalve de eilanden.
  • Verzendkosten België €6,50*
  • Verzending accessoires Nederland €6.50*

    *=(Geen verzendkosten bij bestellingen vanaf €50)

 Alle getoonde prijzen op onze website zijn inclusief BTW.

LEVERING - TERMIJNEN

1. Wij spannen ons in de leveringen tijdig uit te voeren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
2. Een termijn gaat in nadat wij alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van u hebben ontvangen. Bij vertragingen wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
3. Wij mogen in delen leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
4. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
5. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
6. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor de zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.
7. Wij mogen de zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren of u de zaken niet afhaalt en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u de zaken alsnog afhaalt of ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren.
8. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw afnameverplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - geheel/gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze
(opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht om alsnog nakoming van u te vragen.